คอร์สภาษาอังกฤษระยะสั้น (ศูนย์รังสิต)


การนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ

การนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Presentation) 

วันเสาร์ เวลา 13.00-16.00 น.

ค่าอบรมพร้อมเอกสาร 2,600 บาท (30 ชั่วโมง)

เหมาะสำหรับ CEFR Level: B1, B2

ฝึกการนำเสนองานในลักษณะต่าง ๆ ในระดับเบื้องต้นและระดับสูง ฝึกความมั่นใจในการนำเสนอในที่ประชุมการเตรียมการเสนองาน การติดต่อสื่อสารในที่ทำงาน

 

รายละเอียด CEFR Level คลิก

ข้อมูลคอร์สเรียนเพิ่มเติม และวิธีการสมัครอบรม คลิก