คอร์สภาษาอังกฤษระยะสั้น (ศูนย์ท่าพระจันทร์)

หลักสูตรติวเข้ม TU-GET Paper-based (PBT) 9 ชั่วโมง (Thammasat University General English Test)

ตารางอบรมหลักสูตรติวเข้ม TU-GET  ระยะสั้น 9 ชั่วโมง ประจำปี 2564  >> Download <<

เรียนวันอังคาร, พุธ, พฤหัสบดี  เรียนวันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 18.00 – 21.00 น.

เปิดรับสมัครอบรมจนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 หรือจนกว่าจะเต็ม

**หลักสูตรเรียนในห้องเรียน**

ใบสมัครออนไลน์ (Google form)

 

รายละเอียดหลักสูตร ติวเข้ม TU-GET (PBT)

Vocabulary Structure Reading

   เรียนรู้คำศัพท์ วิเคราะห์คำพท์ที่

   ออกสอบโดยไม่เน้นท่องจำ

   ฝึกฝนวิเคราะห์ ข้อสอบให้ถูกต้อง

   ตามหลักภาษา

   สอนเทคนิคในการอ่าน และวิเคราะห์

   คำศัพท์ใน paragraph เพื่อนำมาตอบ

   คำถามได้อย่างถูกต้อง

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

- ผู้ที่ยังไม่เคยสอบ

- ผู้ที่เคยสอบแล้ว แต่ต้องการคำแนะนำในการทำคะแนน TU-GET (PBT) จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของสถาบันภาษา 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

หมายเหตุ  

     - สถาบันภาษา จะไม่คืนเงินในกรณีที่คอร์สสามารถเปิดได้ แต่จะคืนเงินให้ในกรณีที่ ไม่สามารถเปิดคอร์สได้ เท่านั้น

     - สถาบันภาษาขอสงวนสิทธิ์การเปิด/ปิดการอบรมในกรณีที่มีผู้สมัครน้อยกว่า 15 คน