ข้อมูลการสมัคร (ศูนย์รังสิต)

โครงการอบรมฯ 30 และ 60 ชั่วโมง

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลทั่วไป 
หลักสูตรพื้นฐานภาษาอังกฤษ 30 ชั่วโมง และหลักสูตรเตรียมสอบ 60 ชั่วโมง สมัครอบรมได้ที่ https://apply.litu.tu.ac.th/login

 

การใช้สิทธิเรียนฟรีและโปรโมชั่น

กรณีใช้สิทธิ์เรียนฟรีและโปรโมชั่น กรุณาสมัครอบรมที่ห้องธุรการสถาบันภาษา ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

 

วิธีการสมัครอบรม

1. สมัครสมาชิก (sign up)

2. เข้าสู่ระบบ (Sign in)

3. คลิกเลือกเมนู “สมัครโครงการอบรมภาษาอังกฤษ” และเลือก "โครงการอบรมทั่วไปรังสิต (Rangsit)"

4. เลือกวิธีการชำระเงิน

5. การสมัครอบรมของท่านจะเสร็จสมบูรณ์หลังจากท่านทำการชำระเงิน

การเข้าอบรม

  • กรณีมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของหลักสูตรที่ท่านสมัครไว้หรือหากหลักสูตรที่ท่านสมัครไว้ไม่สามารถเปิดอบรมได้ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปทางเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านกรอกลงในใบสมัคร 
  • หากไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อไป หมายถึง หลักสูตรที่ท่านสมัครไว้สามารถเปิดอบรมได้ ท่านสามารถมารับหนังสือและเริ่มอบรมได้ในวันเปิดอบรมตามกำหนดการในใบสมัคร ณ ชั้น 1 สถาบันภาษา ตึกสถาบันภาษา

       เงื่อนไขการเข้าอบรม

  • สถาบันภาษาจะออกวุฒิบัตรเฉพาะหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อฝึกทักษะทั่วไปและหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานเท่านั้น (หลักสูตร 30 ชั่วโมง) ทั้งนี้ผู้ที่จะได้รับวุฒิบัตรจะต้องเข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 70 % ของเวลาเรียนทั้งหมด
  • สมัครแล้วไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนแปลงวิชาเรียนได้ **
  • สถาบันภาษาขอสงวนสิทธิ์การ เปิด/ปิด การอบรม ในกรณีที่มีผู้สมัครน้อยกว่า 15 คน โดยจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบก่อนการเปิดอบรม 2-3 วัน ทางโทรศัพท์
  • การคืนเงินเนื่องจากมีผู้สมัครอบรมน้อยกว่า 15 คน จะทำการคืนเงินหลังจากปิดรับสมัคร 1 – 2 สัปดาห์

 

สอบถามเพิ่มเติม

โทร. 02-696-6003 หรือ 081-689-6390
Email : training.rs@litu.tu.ac.th


ติดตามข้อมูลการเปิดรับสมัครและอัพเดทข้อมูลต่างๆ ได้ทาง
https://www.facebook.com/litu.thammasat/