ข้อมูลการสมัคร (ศูนย์รังสิต)

โครงการอบรมฯ 30 และ 60 ชั่วโมง

 โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลทั่วไป

 รอบที่ 1/2565
 

หลักสูตรพื้นฐานภาษาอังกฤษ 30 ชั่วโมง (ทุกหลักสูตร เรียนสดออนไลน์ผ่าน ZOOM)


รอบวันอังคาร พุธ พฤหัสบดี  อบรมตั้งแต่วันที่ 2 - 25 พฤศจิกายน 2564

   Courses

วัน

เวลา

ราคา


Listening & Speaking for Starters
(ทักษะการฟัง – การพูดในชีวิตประจำวัน)

 

วันอังคาร พุธ พฤหัสบดี 18.00 – 20.30 น

2,500 บาท


Fundamental English Grammar
(ทักษะการใช้ไวยากรณ์)

 
วันอังคาร พุธ พฤหัสบดี 18.00 – 20.30 น

2,500 บาท

 

 รายละเอียดแต่ละหลักสูตร คลิก 

 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้ - 22 ตุลาคม 2564

 สมัครอบรมได้ที่ https://apply.litu.tu.ac.th/login  

   
วิธีการสมัครอบรม

1. สมัครสมาชิก (sign up)

2. เข้าสู่ระบบ (Sign in)

3. คลิกเลือกเมนู “สมัครโครงการอบรมภาษาอังกฤษ” และเลือก "โครงการอบรมทั่วไปรังสิต (Rangsit)"

4. เลือกวิธีการชำระเงิน

5. การสมัครอบรมของท่านจะเสร็จสมบูรณ์หลังจากท่านทำการชำระเงิน


การใช้สิทธิเรียนฟรีและโปรโมชั่น **รณีใช้สิทธิ์เรียนฟรีและโปรโมชั่น กรุณาสมัครอบรมที่ห้องธุรการสถาบันภาษา ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

 

การเข้าอบรม

  • กรณีมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของหลักสูตรที่ท่านสมัครไว้หรือหากหลักสูตรที่ท่านสมัครไว้ไม่สามารถเปิดอบรมได้ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปทางเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านกรอกลงในใบสมัคร 
  • หากไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อไป หมายถึง หลักสูตรที่ท่านสมัครไว้สามารถเปิดอบรมได้ ท่านสามารถมารับหนังสือและเริ่มอบรมได้ในวันเปิดอบรมตามกำหนดการในใบสมัคร ณ ชั้น 1 สถาบันภาษา ตึกสถาบันภาษา

 

เงื่อนไขการเข้าอบรม

  • สถาบันภาษาจะออกวุฒิบัตรเฉพาะหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อฝึกทักษะทั่วไปและหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานเท่านั้น (หลักสูตร 30 ชั่วโมง) ทั้งนี้ผู้ที่จะได้รับวุฒิบัตรจะต้องเข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 70 % ของเวลาเรียนทั้งหมด
  • สมัครแล้วไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนแปลงวิชาเรียนได้ **
  • สถาบันภาษาขอสงวนสิทธิ์การ เปิด/ปิด การอบรม ในกรณีที่มีผู้สมัครน้อยกว่า 15 คน โดยจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบก่อนการเปิดอบรม 2-3 วัน ทางโทรศัพท์
  • การคืนเงินเนื่องจากมีผู้สมัครอบรมน้อยกว่า 15 คน จะทำการคืนเงินหลังจากปิดรับสมัคร  2 สัปดาห์

 

สอบถามเพิ่มเติม

โทร. 081-689-6390
Email : training.rs@litu.tu.ac.th


ติดตามข้อมูลการเปิดรับสมัครและอัพเดทข้อมูลต่างๆ ได้ทาง
https://www.facebook.com/litu.thammasat/