ข้อมูลการสมัคร (ศูนย์รังสิต)

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลทั่วไป รอบ 4/2563
เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรพื้นฐานภาษาอังกฤษ 30 ชั่วโมง และหลักสูตรเตรียมสอบ 60 ชั่วโมง

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 10 กรกฎาคม 2563 หรือจนกว่าจะเต็ม

 

รอบวันเสาร์ อบรมเวลา 9.00 – 12.00 น. หรือ 13.00 – 16.00 น.

เฉพาะหลักสูตรเตรียมสอบ 30 ชั่วโมง อบรมวันที่ 18 กรกฎาคม – 19 กันยายน 2563

 

รอบวันอาทิตย์  อบรมเวลา 9.00 – 12.00 น. หรือ 13.00 – 16.00 น.

ทุกหลักสูตร อบรมตั้งแต่ 19 กรกฎาคม – 20 กันยายน 2563

 

รอบวันธรรมดา  อบรมเวลา 18.00 – 20.30 น.

     หลักสูตรพื้นฐานภาษาอังกฤษ 30 ชั่วโมง อบรมตั้งแต่ 21 กรกฎาคม – 19 สิงหาคม 2563

                         หลักสูตรเตรียมสอบ 60 ชั่วโมง อบรมตั้งแต่ 21 กรกฎาคม - 16 กันยายน 2563

 

ติดตามข้อมูลการเปิดรับสมัครและอัพเดทข้อมูลต่างๆ ได้ทางเว็บไซต์
และ 
https://www.facebook.com/litu.thammasat/

 

รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดอบรม

ใบสมัครออนไลน์ (สำหรับผู้มี Gmail)

วิธีการสมัครอบรมสำหรับผู้ไม่มี Gmail

ใบสมัคร

การใช้สิทธิเรียนฟรีและโปรโมชั่น

 

อบรมที่ สถาบันภาษา ตึกสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-6966003 หรือ 081-6896390