ข้อมูลการสมัคร (ศูนย์รังสิต)

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลทั่วไป รอบ 2/2564
เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรพื้นฐานภาษาอังกฤษ 30 ชั่วโมง และหลักสูตรเตรียมสอบ 60 ชั่วโมง

 

สมัครอบรมได้ที่ https://apply.litu.tu.ac.th/login

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 4 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะเต็ม

 

รอบวันธรรมดา (อังคาร , พุธ , พฤหัสบดี)  อบรมเวลา 18.00 – 20.30 น. 
หลักสูตรพื้นฐานภาษาอังกฤษ 30 ชั่วโมง อบรมวันที่ 26 มกราคม – 18 กุมภาพันธ์ 2564
หลักสูตรเตรียมสอบ 60 ชั่วโมง อบรมวันที่ 26 มกราคม – 18 มีนาคม 2564

 

รอบวันเสาร์ อบรมเวลา 9.00 – 12.00 น. หรือ 13.00 – 16.00 น.
หลักสูตรเตรียมสอบ 30 ชั่วโมง อบรมวันที่ 23 มกราคม – 3 เมษายน 2564

รอบวันอาทิตย์ อบรมเวลา 9.00 – 12.00 น. หรือ 13.00 – 16.00 น.
หลักสูตรพื้นฐานภาษาอังกฤษ 30 ชั่วโมง และหลักสูตรเตรียมสอบ 60 ชั่วโมง อบรมวันที่ 24 มกราคม – 4 เมษายน 2564

 

หมายเหตุ**สถาบันภาษาขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงวัน/เวลาการอบรม**

 

 

ใบสมัคร

การใช้สิทธิเรียนฟรีและโปรโมชั่น

กรณีใช้สิทธิ์เรียนฟรีและโปรโมชั่น กรุณาสมัครอบรมที่ห้องธุรการสถาบันภาษา ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

สอบถามเพิ่มเติม

โทร. 02-696-6003 หรือ 081-689-6390
Email : training.rs@litu.tu.ac.th

การเข้าอบรม

  • กรณีมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของหลักสูตรที่ท่านสมัครไว้หรือหากหลักสูตรที่ท่านสมัครไว้ไม่สามารถเปิดอบรมได้ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปทางเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านกรอกลงในใบสมัคร 
  • หากไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อไป หมายถึง หลักสูตรที่ท่านสมัครไว้สามารถเปิดอบรมได้ ท่านสามารถมารับหนังสือและเริ่มอบรมได้ในวันเปิดอบรมตามกำหนดการในใบสมัคร ณ ชั้น 1 สถาบันภาษา ตึกสถาบันภาษา

เงื่อนไขการเข้าอบรม

  • สถาบันภาษาจะออกวุฒิบัตรเฉพาะหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อฝึกทักษะทั่วไปและหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานเท่านั้น (หลักสูตร 30 ชั่วโมง) ทั้งนี้ผู้ที่จะได้รับวุฒิบัตรจะต้องเข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 70 % ของเวลาเรียนทั้งหมด
  • สมัครแล้วไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนแปลงวิชาเรียนได้ **
  • สถาบันภาษาขอสงวนสิทธิ์การ เปิด/ปิด การอบรม ในกรณีที่มีผู้สมัครน้อยกว่า 15 คน โดยจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบก่อนการเปิดอบรม 2-3 วัน ทางโทรศัพท์
  • การคืนเงินเนื่องจากมีผู้สมัครอบรมน้อยกว่า 15 คน จะทำการคืนเงินหลังจากปิดรับสมัคร 1 – 2 สัปดาห์

 

 

 

 

ติดตามข้อมูลการเปิดรับสมัครและอัพเดทข้อมูลต่างๆ ได้ทาง
https://www.facebook.com/litu.thammasat/