ข้อมูลการสมัคร (ศูนย์รังสิต)

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลทั่วไป รอบ 1/2564
เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรพื้นฐานภาษาอังกฤษ 30 ชั่วโมง และหลักสูตรเตรียมสอบ 60 ชั่วโมง

 


สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 25 กันยายน 2563 หรือจนกว่าจะเต็ม

 

รอบวันเสาร์ อบรมเวลา 9.00 – 12.00 น. หรือ 13.00 – 16.00 น.

เฉพาะหลักสูตรเตรียมสอบ 30 ชั่วโมง อบรมวันที่ 10 ตุลาคม – 19 ธันวาคม 2563

 

รอบวันอาทิตย์  อบรมเวลา 9.00 – 12.00 น. หรือ 13.00 – 16.00 น.

ทุกหลักสูตร อบรมตั้งแต่ 11 ตุลาคม – 20 ธันวาคม 2563

 

รอบวันธรรมดา  อบรมเวลา 18.00 – 20.30 น.

     หลักสูตรพื้นฐานภาษาอังกฤษ 30 ชั่วโมง อบรมตั้งแต่ 14 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2563

หลักสูตรเตรียมสอบ 60 ชั่วโมง อบรมตั้งแต่ 14 ตุลาคม – 8 ธันวาคม 2563

 

 

ใบสมัครออนไลน์ (สำหรับผู้มี Gmail)

วิธีการสมัครอบรมสำหรับผู้ไม่มี Gmail

ใบสมัคร

การใช้สิทธิเรียนฟรีและโปรโมชั่น

การเข้าอบรม

  • กรณีมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของหลักสูตรที่ท่านสมัครไว้หรือหากหลักสูตรที่ท่านสมัครไว้ไม่สามารถเปิดอบรมได้ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปทางเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านกรอกลงในใบสมัคร 
  • หากไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อไป หมายถึง หลักสูตรที่ท่านสมัครไว้สามารถเปิดอบรมได้ ท่านสามารถมารับหนังสือและเริ่มอบรมได้ในวันเปิดอบรมตามกำหนดการในใบสมัคร ณ ชั้น 1 สถาบันภาษา ตึกสถาบันภาษา

เงื่อนไขการเข้าอบรม

  • สถาบันภาษาจะออกวุฒิบัตรเฉพาะหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อฝึกทักษะทั่วไปและหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานเท่านั้น (หลักสูตร 30 ชั่วโมง) ทั้งนี้ผู้ที่จะได้รับวุฒิบัตรจะต้องเข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 70 % ของเวลาเรียนทั้งหมด
  • สมัครแล้วไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนแปลงวิชาเรียนได้ **
  • สถาบันภาษาขอสงวนสิทธิ์การ เปิด/ปิด การอบรม ในกรณีที่มีผู้สมัครน้อยกว่า 15 คน โดยจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบก่อนการเปิดอบรม 2-3 วัน ทางโทรศัพท์
  • การคืนเงินเนื่องจากมีผู้สมัครอบรมน้อยกว่า 15 คน จะทำการคืนเงินหลังจากปิดรับสมัคร 1 – 2 สัปดาห์

 

 

 

 

ติดตามข้อมูลการเปิดรับสมัครและอัพเดทข้อมูลต่างๆ ได้ทาง
https://www.facebook.com/litu.thammasat/