ข้อมูลการสมัคร (ศูนย์ท่าพระจันทร์)

โครงการอบรมฯ 30 และ 60 ชั่วโมง

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลทั่วไป รอบ 3/2564

 

เริ่มอบรมวันที่ 24 เมษายน - วันที่ 27 มิถุนายน 2564

สมัครอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 เมษายน 2564 หรือจนกว่าจะเต็ม

 

เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐาน 30 ชั่วโมง

และหลักสูตรการเตรียมสอบ 60 ชั่วโมง

 

หลักสูตรอบรมวันเสาร์ – วันอาทิตย์

วันเสาร์ เริ่มเรียนวันที่ 24 เมษายน - วันที่ 26 มิถุนายน 2564

วันอาทิตย์ เริ่มเรียนวันที่ 25 เมษายน - วันที่ 27 มิถุนายน 2564

 

หลักสูตรอบรมวันธรรมดา

วิชาการฟัง-การพูด เรียนวันจันทร์ และพุธ เริ่มเรียนวันที่ 26 เมษายน - วันที่ 7 มิถุนายน 2564

วิชาทักษะการใช้ไวยากรณ์ ระดับ 1 เรียนวันพฤหัสบดี

เริ่มเรียนวันที่ 29 เมษายน - วันที่ 8 มิถุนายน 2564

 

รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอน 


สมัครอบรมได้ที่ https://apply.litu.tu.ac.th/login 

ใบสมัคร

การใช้สิทธิเรียนฟรีและโปรโมชั่น

การเข้าอบรม

  • กรณีมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของหลักสูตรที่ท่านสมัครไว้หรือหากหลักสูตรที่ท่านสมัครไว้ไม่สามารถเปิดอบรมได้ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปทางเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านกรอกลงในใบสมัคร
  • กรณีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อไป หมายถึง หลักสูตรที่ท่านสมัครไว้สามารถเปิดอบรมได้ ท่านสามารถรับหนังสือและเริ่มอบรมได้ในวันที่เปิดอบรมตามกำหนดการในใบสมัคร ชั้น 1 ตึกสถาบันภาษา ท่าพระจันทร์

เงื่อนไขการเข้าอบรม

  • สถาบันภาษาจะออกวุฒิบัตรเฉพาะหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อฝึกทักษะทั่วไป และหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ที่จะได้รับวุฒิบัตรจะต้องเข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 70% ของเวลาเรียนทั้งหมด
  • สมัครอบรมแล้วไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนแปลงวิชาเรียนได้
  • สถาบันภาษาขอสงวนสิทธิการ เปิด/ปิด การอบรมในกรณีที่ผู้สมัครน้อยกว่า 15 คน  โดยจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบก่อนเปิดอบรม 2 – 3 วัน ทางโทรศัพท์
  • การคืนเงินเนื่องจากผู้มีสมัครอบรมน้อยกว่า 15 คน จะทำการคืนเงินให้หลังจากปิดรับสมัคร 2 – 3 สัปดาห์