ข้อมูลการสมัคร (ศูนย์ท่าพระจันทร์)

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลทั่วไป รอบ 4/2563

ในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563

เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม – 20 กันยายน 2563

สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ shorturl.at/fpsy2 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

สมัครด้วยตัวเอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2563

 

 

ติดตามข้อมูลการเปิดรับสมัครและอัพเดทข้อมูลต่างๆ ได้ทางเว็บไซต์
และ 
https://www.facebook.com/litu.thammasat/

 

 

วิธีการสมัคร


ท่านที่สนใจจะสมัครอบรม สามารถเลือกสมัครได้ วิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
 

สมัครด้วยตัวเอง

 

          ผู้สนใจสามารถเดินทางไปสมัครด้วยตนเอง ที่สถาบันภาษา ตึกศูนย์ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และชำระค่าอบรมเป็นเงินสดเท่านั้น ในวันและเวลาต่อไปนี้ 

  • วันธรรมดา 08.30-18.30 น.
  • วันเสาร์-อาทิตย์ 08.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

          ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร  กดที่นี่  เพื่อกรอกข้อมูลและนำไปยื่นสมัครที่เคาน์เตอร์สถาบันภาษา (ชำระเงินสด)


สมัคร Online

 

โปรดเลือกสมัครโดยวิธีดังต่อไปนี้

 

วิธีที่ 1.  สำหรับผู้ที่มีอีเมล์ของ Gmail

            1) สมัคร Online ได้ที่  https://forms.gle/GqEwXisgrgU38zsL9

            2) ชำระเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี โครงการอบรมภาษาอังกฤษ

                สถาบันภาษา มธ.  เลขที่ 645-2-05330-4

            3)  แนบไฟล์หลักฐานการชำระเงินในแบบฟอร์มการสมัคร Online


วิธีที่ 2. สำหรับผู้ที่ไม่มีอีเมล์ของ Gmail

          1) ดาวน์โหลดใบสมัคร กดที่นี่ เพื่อกรอกใบสมัครอบรม
          2) ชำระเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี โครงการอบรมภาษาอังกฤษ สถาบันภาษา มธ.

              เลขที่ 645-2-05330-4 

          3) ส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินเพื่อยืนยันการสมัครที่ Email: training.tp@litu.tu.ac.th 

              และรอรับการยืนยันการสมัครจากเจ้าหน้าที่ทางอีเมล์  หรือ

              ส่งแฟกซ์ 02-623-5137 (ระบบอัตโนมัติ) พร้อมโทรยืนยันทันที่ที่ส่งแฟกซ์

               ที่เบอร์ 02-613-3101-3 กด 0 มือถือ 084-1491930 

 

หมายเหตุ

 • สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดวิชาที่มีผู้สมัครไม่ครบตามจำนวน โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ท่านทราบภายในสัปดาห์สุดท้ายก่อนการเปิดเรียน 

 

 • หลังจากสมัคร เจ้าหน้าที่จะไม่ติดต่อท่านเพื่อยืนยันวันเปิดเรียนอีก โดยจะติดต่อเฉพาะกรณีวิชานั้นเปิดไม่ได้ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการสมัครของท่านเท่านั้น 

 

 • ผู้สนใจโปรดตรวจสอบเนื้อหาวิชาเรียน กลุ่มเรียนให้ถูกต้องตามความต้องการ เมื่อชำระเงินแล้ว 
  ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนเงินหรือเปลี่ยนแปลงได้อีกไม่ว่ากรณีใดๆ

   
 • สถาบันภาษา อำนวยความสะดวกแก่ผู้อบรม ในการออกบัตรอนุญาตนำรถเข้ามหาวิทยาลัย (ชั่วคราว) (1คัน / ผู้อบรม 1 ท่าน) โปรดแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่ และส่งสำเนาทะเบียนรถยนต์ และสำเนาทะเบียนบ้าน(กรณีที่รถไม่ใช่ชื่อท่าน)  ทั้งนี้ ต้องดำเนินการภายในสัปดาห์แรกของการเปิดอบรม เมื่อพ้นจากนี้แล้ว สถาบันภาษา มิอาจดำเนินการออกใบอนุญาตให้ท่านได้อีก และมหาวิทยาลัยอาจไม่อนุญาตให้ท่านนำรถเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย  อนึ่ง เนื่องจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มีพื้นที่จำกัด สถาบันภาษาจึงขอแนะนำให้ผู้สมัครทุกท่านใช้บริการขนส่งสาธารณะเดินทางมายังมหาวิทยาลัย
   
 • ท่านที่จะใช้สิทธิเรียนฟรีทุกประเภท ท่านต้องมาสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ไม่สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ 
  สถาบันภาษา และโครงการ ฯ ไม่รับคำร้องหากท่านสมัครสิทธิเรียนฟรีผ่านระบบออนไลน์
  ซึ่งระบบจะแจ้งให้ท่านต้องชำระเงินเต็มจำนวน

   
 • ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป การใช้สิทธิเรียนฟรี กรณีสะสมใบเสร็จรับเงิน ต้องมีใบเสร็จรับเงินฉบับจริงครบ 3 ฉบับ แล้วจึงนำมาแสดงความจำนงขอใช้สิทธิในรอบถัดไป ท่านไม่สามารถสมัครวิชาที่ชำระเงินปกติพร้อมทั้งใช้สิทธิเรียนฟรีในคราวเดียวได้ 

 สถาบันภาษา และโครงการฯ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ แล้ว