ข้อมูลการสมัคร (ศูนย์ท่าพระจันทร์)

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลทั่วไป รอบ 1/2564

เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ 30 ชั่วโมง

เปิดเรียนวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ทุกหลักสูตรอบรมวันที่ 3 ตุลาคม – 20 ธันวาคม 2563

สมัครอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 หรือจนกว่าจะเต็ม

 

ใบสมัครออนไลน์สำหรับผู้มี Gmail

วิธีการสมัครสำหรับผู้ไม่มี Gmail

ใบสมัคร

 

ตารางอบรมหลักสูตรเตรียมสอบ TU-GET Paper-based Test (PBT&CBT) Online