คอร์สภาษาอังกฤษระยะสั้น (ศูนย์รังสิต)

หลักสูตรติวเข้ม 12 ชั่วโมง

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตร ติวเข้ม TU-GET (PBT) 12 ชั่วโมง

TU-GET Paper-based (PBT)

(Thammasat University General English Test)

#สอบ TU-GET (PBT)

 

ติว TU-GET (PBT)

ใบสมัครออนไลน์ (Google form)

หมายเหตุ  

     - สถาบันภาษา จะไม่คืนเงินในกรณีที่คอร์สสามารถเปิดได้ แต่จะคืนเงินให้ในกรณีที่ ไม่สามารถเปิดคอร์สได้ เท่านั้น

     - สถาบันภาษาขอสงวนสิทธิ์การเปิด/ปิดการอบรมในกรณีที่มีผู้สมัครน้อยกว่า 15 คน

 

รายละเอียดหลักสูตร ติวเข้ม TU-GET (PBT)

Vocabulary

Structure

Reading

  เรียนรู้ และวิเคราะห์

  คำศัพท์ที่ออกสอบ

  โดยไม่เน้นท่องจำ 

  ฝึกฝนวิเคราะห์

  ข้อสอบให้ถูกต้อง

  ตามหลักภาษา         

  สอนเทคนิคในการอ่านและ

  วิเคราะห์คำศัพท์ใน paragraph เพื่อ

  นำมาตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง     

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

- ผู้ที่ยังไม่เคยสอบ

- ผู้ที่เคยสอบแล้ว แต่ต้องการคำแนะนำในการทำคะแนน TU-GET (PBT) จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์