คอร์สภาษาอังกฤษระยะสั้น (ศูนย์รังสิต)

หลักสูตรติวเข้ม 12 ชั่วโมง

หลักสูตร ติวเข้ม TU-GET (PBT) 12 ชั่วโมง อบรมวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2563

#รอบสุดท้ายปลายปี 2563 

#ติวก่อนสอบรอบ 27 ธันวาคม 2563

 

หมายเหตุ  

     - สถาบันภาษา จะไม่คืนเงินในกรณีที่คอร์สสามารถเปิดได้ แต่จะคืนเงินให้ในกรณีที่ ไม่สามารถเปิดคอร์สได้ เท่านั้น

     - สถาบันภาษาขอสงวนสิทธิ์การเปิด/ปิดการอบรมในกรณีที่มีผู้สมัครน้อยกว่า 15 คน

 

ใบสมัครออนไลน์ (Google form)

 

รายละเอียดหลักสูตร

Vocabulary

Structure

Reading

  เรียนรู้ และวิเคราะห์คำศัพท์

  ที่ออกสอบโดยไม่เน้นท่องจำ 

  ฝึกฝนวิเคราะห์

  ข้อสอบให้ถูกต้อง

  ตามหลักภาษา         

  สอนเทคนิคในการอ่านและ

  วิเคราะคำศัพท์ใน paragraph

  เพื่อนำมาตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง     

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

- ผู้ที่ยังไม่เคยสอบ

- ผู้ที่เคยสอบแล้ว แต่ต้องการคำแนะนำในการทำคะแนน จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของสถาบันภาษา